Att vara skogsägare

Det finns en stor chans om du idag driver ett lantbruk och hästgård att det finns skog som tillhör den fastighet ni äger. Då är ni även skogsägare med allt vad detta innebär. Även om hästar och övrigt lantbruk upptar mycket av er tid så kan skogen vara en viktig inkomstkälla och det gäller att man tar hand om sin skog på bästa sätt.

Genom att du tar hand om din skog och utvecklar den på bästa sätt så kan du få bra med inkomster. Du bör ha en klar uppfattning om vad du vill göra med ditt skogsägande. Du har säkert redan satt upp en affärsplan hur du vill att ditt lantbruk och din hästgård ska gå så att göra något liknande för ditt skogsbruk kommer inte som någon överraskning.

Har du mycket skog så kanske det kan vara värt att skaffa sig en skogsmaskin som får göra nytta i din skog. Du kan även ta på dig uppdrag åt andra mindre skogsägare och på så sätt få in mer kapital till ditt företag. Sätt upp de mål som du vill med din skog och vad du vill prioritera. Ta reda på så mycket som möjligt om din skog och de värden som skogen kan ha.

Du kan få hjälp från olika håll och Skogsstyrelsen är den myndighet som kan ha bäst information till dig som skogsägare. Där kan du få en samlad information om hur det ser ut på din skogsfastighet och du kan hålla koll på allt som rör din skog. Du hittar kartor över det du äger och kan planera din verksamhet på ett smidigt sätt.